Апр 21

Публикувано в: Актуално

0 5

Покупка на апартамент в строеж, който още не е собственост на прехвърлителя

Обикновено се прекратява предварителния договор, сключен между собственика и първия купувач, като се сключва нов предварителен договор между собственика и втория купувач. До тук е много просто. Само че първият купувач отстъпва правата на втория купувач на определена цена. И тя е винаги по-висока от цената, която първия купувач е заплатил на строителя/собственика.

Фев 09

Публикувано в: Актуално

0 169

За брачния договор и неговите възможности

Брачният договор е удобна форма за уреждане на имуществените отношения между съпрузите по време на брака. Решава въпроса как само единият съпруг да бъде собственик на определена вещ или автомобил, и как да се разпорежда той, без да е необходимо съгласието или присъствието на другия съпруг.

Фев 07

Публикувано в: Актуално

0 169

Споделеното родителство

Проблемът с упражняването на родителските права след развод или раздяла на родителите следва да се решава не само законово, но и като се отчитат спецификите на всеки конкретен случай – възраст и здравословно състояние на членовете на семейството, пол на детето, конкретни нужди, вид работа и заетост на родителите, личностни характеристики на родителите – възпитателски качества, образование, желание за полагане на грижи и т.н.

Фев 06

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 189

Още по въпроса за несеквестируемостта

Когато притежавате само един имот, същият е несеквестируем. Ако ЧСИ предпиеме действия по публична продан на този имот, имате право да обжалвате действията му. Вписването на възбрана не означава, че ЧСИ пристъпва към принудителна продан.

Ное 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 402

Договорът за наем – спокойното ползване на имота

Незаконосъобразно е действието на наемодател, който наказва наемателя си, като сменя бравата. Незаконосъобразно е при сключен договор за наем хазяинът да влиза в жилището под какъвто и да е предлог. Хазяинът е крадец, ако прави това. Можете да се обърнете за съдействие от полицията.

Авг 07

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 580

Данъци при продажба на имот

Не е облагаем доходът от продажба на ЖИЛИЩЕН недвижим имот, ако между датата на покупката и датата на продажбата са минали повече от 3 години.

Юли 21

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 511

ПОКУПКА НА ИМОТ „НА ЗЕЛЕНО“

Виждате един прекрасен архитектурен проект, виждате едни чудесни 3Д снимки, на които вашият имот оживява и грее в зеленина и решавате, че ще купите. Цената е твърде изгодна, не бързате с нанасянето. По-скоро търсите имотът за инвестиция.

Юли 07

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 581

Предаване на владението на имота

Защо в нотариалния акт задължително се вписва кога ще се предаде владението на имота? Какво точно представлява това владение? Кой го предава? Какво е значението на този факт?

Юли 05

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 536

Кое определя тежестта на една сделка с недвижими имоти?

Съществуват доста проблеми при осъществяването на една сделка с недвижими имоти, които могат да се разделят в две големи групи - личният елемент (кой е човекът, който ви продава, кой е вашият купувач), документалният (имате имот от дълги години, но липсват документи, или имате документи, но цифрите по тях не съвпадат едни с други).

Юли 04

Публикувано в: Актуално

0 502

Имущество на ЕООД. Апорт

Апорт на имот в дружество, за да се отдава под наем, спестяване на ДДС, разходи, приходите минават през фирма, разходи за осигуровки, данъци, ДДС, нотариални такси, изгода