Фев 09

Публикувано в: Актуално

0 45

За брачния договор и неговите възможности

Брачният договор е удобна форма за уреждане на имуществените отношения между съпрузите по време на брака. Решава въпроса как само единият съпруг да бъде собственик на определена вещ или автомобил, и как да се разпорежда той, без да е необходимо съгласието или присъствието на другия съпруг.

Фев 07

Публикувано в: Актуално

0 49

Споделеното родителство

Проблемът с упражняването на родителските права след развод или раздяла на родителите следва да се решава не само законово, но и като се отчитат спецификите на всеки конкретен случай – възраст и здравословно състояние на членовете на семейството, пол на детето, конкретни нужди, вид работа и заетост на родителите, личностни характеристики на родителите – възпитателски качества, образование, желание за полагане на грижи и т.н.

Юли 04

Публикувано в: Актуално

0 395

Имущество на ЕООД. Апорт

Апорт на имот в дружество, за да се отдава под наем, спестяване на ДДС, разходи, приходите минават през фирма, разходи за осигуровки, данъци, ДДС, нотариални такси, изгода

Юли 02

Публикувано в: Актуално

0 382

Отказ от наследство

Как да се освободя от плащане на чужди дългове?

Март 08

Публикувано в: Актуално

0 609

Наследяване или сделка

Юни 11

Публикувано в: Актуално

0 5843

Право на ползване

Май 27

Публикувано в: Актуално

0 1471

Финансови отчети 2021