Авг 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 234

Няколко юридически въпроса относно фактическата раздяла между съпрузи

Дългата фактическа раздяла не може да се приравни на край на брака ви, т.е. с изтичането на един срок същият да се счита прекратен. Край може да бъде поставен единствено със съдебно решение.

Юни 11

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 1032

Действителна продажна цена на недвижим имот

Фев 14

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 592

Вземане на решение в дружество с ограничена отговорност

какво казва Търговският закон и какво можете вие да правите