Фев 14

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 197

Вземане на решение в дружество с ограничена отговорност

какво казва Търговският закон и какво можете вие да правите