Наследяване или сделка

Март 08

Публикувано в: Актуално

1131

Наследяване или сделка

Много често родителите се чудят как да уредят бъдещото наследство между децата си. Има много варианти, които зависят от всеки конкретен случай.

Предварителното уреждане приживе на имотните дела е добро с цел да се предотвратят бъдещи конфликти между децата след смъртта на родителите им. От друга страна, веднъж станали собственици, децата могат да се разпоредят с тези имоти, както и да ги обременят с вещни тежести - ипотеки, други обезпечения и т.н. В повечето случаи родителите остават да живеят в някои от имотите до края на живота си и искат това да им е гарантирано, както от закона, така и от собствените им наследници.

Разбира се, стои еднакво добре и въпросът с бездействието - т.е. не е нужно да се пристъпя към сделка. Особено ако детето на двамата родители е едно. По закон то наследява и двамата. Така че и тук зависи какви крайни резултати се целят с едно такова разпореждане.

Когато се извършва дарение между родители и деца, местен данък не се заплаща. Само таксата за вписване в Агенция по вписвания, нотариалната такса за заверка на акта и хонорар на адвоката за изготвяне на проекта за нотариален акт. При наследяване такси, данъци и хонорари няма, защото собствеността преминава с факта на настъпилата смърт, без да е необходимо да се извършва някакво действие.

За пълнота на изложеното тук трябва да се спомене и хипотезата, в която има няколко деца, но няма имот за всеки от тях. В този случай прехвърляне на собствеността на едно от тях, лишава другите от права върху имота и се явява несправедливо по отношение на останалите. Такова имущество е добре да бъде прехвърлено от всички деца на трето лице, а сумата, която плати последното, да бъде разделена между децата по равно (или както е квотата им според закона).

Възможно е разпореждане и чрез завещание. Прехвърлителният ефект настъпва със смъртта на завещателя, но същото трябва да бъде обективирано по определен начин - в зависимост от това каква форма е избрана от завещателя за самото завещание. Нотариалното завещание прилича на сделка, която поражда своя ефект след смъртта на завещателя, но се вписва в Имотния регистър в момента, в който бъде извършена пред нотариуса. Саморъчното завещание, което се извършва само в писмена форма и обикновено се съхранява от лицето, в чиято полза е направено, е необходимо да бъде обявено.

Решение, което да е еднозначно, няма, тъй като всеки случай е строго индивидуален и следва да се отчетат всички обстоятелства и факти от значение за решението на тази дилема. Затова бъдете достатъчно конкретни и не спестявайте факти, дори и най-неприемливите, пред адвоката си, за да може той да прецени какво е най-доброто за вас решение.

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?