Отказ от наследство

Юли 02

Публикувано в: Актуално

852

Отказ от наследство

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

Когато едно лице задлъжнее и след това почине, не се отървава веднъж завинаги от кредиторите си, нито пък дълговете му се погасяват с неговата смърт. Напротив, задълженията му се наследяват от неговите наследници – деца, съпруг, родители, тъй като задълженията, както и правата, са част от наследствената маса, която се открива при смъртта му.

Как да се отървем от задълженията? Често се прибягва до една от възможностите, които законът позволява – отказ от наследство. Добре е да знаете обаче какво точно правите, когато искате да се откажете от наследството на вашия праводател.

Най-важното е, че се отказвате от наследството като цяло – и от правата, и от задълженията. С други думи, ако починалият е оставил само задължения, тогава отказът от наследство е единственият възможнен начин да спрете ЧСИ да посегне на вашето имущество. Но ако баща ви, майка ви или друг роднина, когото наследявате, притежава към момента на смъртта си недвижим имот, автомобил, пари по банкова сметка, от които вие сте се възползвали, тогава не можете да се откажете от наследството. А ако вече сте го направили, отказът ви е нищожен. Например, продавате автомобилът и след това се отказвате от наследство – отказът ви е нищожен, все едно не сте го направили.

Ако вие имате брат или сестра и се откажете от наследството на вашия родител, тогава братът/сестрата наследяват изцяло родителя си, респ.неговите негативи.

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?