Проверка за тежести се извършва от адвокат

Юни 24

Публикувано в: Актуално

1345

Проверка за тежести се извършва от адвокат

Защо трябва да се обръщате към адвокат при покупка на недвижим имот? Защо неговият хонорар би трябвало да е най-малката ви грижа?
Често за купувача стои дилемата – да наема ли адвокат, или не? Та нали плащам на агенция за недвижими имоти. Адвокатът, който наемате, трябва да е тясно специализиран в сделките с недвижими имоти, защото неговите знания и опит могат да ви спестят много пари (виж линка накрая на текста). Той е последното звено, от което трябва да пестите.
Всеки може да направи справка в Имотния регистър за тежести на конкретен имот, но не всеки знае как да я разчете. Казусът се усложнява, когато става дума за юридическо лице – търговец с множество сделки по своята партида. При наличие на повече възбрани, а съвсем възможно и ипотеки, нещата съвсем се затлачват. Понякога се появява лице, претендиращо собственост, което не сте проверили, защото продавачът ви не е бил в брак по време на сделката, но пък може да е разведен. Може да се появи в справката договор за наем, заради когото трябва да търпите наемателя, вместо да влезете във владение веднага. Или пък както си живеете спокойно, да се появи лице, което да претендира, че е собственик на вашия имот.
По тези причини е добре всеки имот да бъде подробно и качествено обследван, което да е удостоверено в съответен документ. Не стига само удостоверението за тежести, което издава Агенция по вписвания по партида на вашия продавач. Понякога тежестта остава скрита в предходна партида.
Да, няма задължение за Агенция по вписвания да прехвърли тежестта по новата партида – тази на следващия правоприемник.
Да, няма задължение за същата и да следи за интереса на гражданите. Невероятно, но факт! Гражданите са длъжни да се грижат сами за себе си. А когато не могат, наемат компетентно лице.
Нотариусът също не е длъжен да следи за тежести. Той само проверява самоличността и дееспособността на страните – дали те имат право да сключват сделки, дали за имота, който се прехвърля, са представени всички документи. Ако някоя от страните е представена чрез пълномощник – да провери тяхната представителна власт. Той извършва проверка по представения му нотариален акт на продавача. Не е длъжен да изисква предходни актове, да прави проверки в Имотния регистър, без да му е възложено и съответно заплатено от страна на някой от участниците в сделката. Да, звучи някак странно нотариусът да не се грижи за интересите на страните, още повече тези на купувача. Но той е един удостоверител, няма право да взема нечия страна.
Ако прочетете казуса от този линк, ще се уверите във верността на всяка дума, която съм изписала по-горе.

 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?