Условия за ползване

О Б Щ И  У С Л О В И Я

 
1. Сайтът Кonsult.BG е собственост на адвокат Таня Дабижева и чрез настоящите Общи условия се регулират отношенията между нея и потребителите на този сайт.

2. Потребител е всяко лице, ползващо сайта, както и услугите, предоставяни от собственика на сайта.

3. Със зареждането на страница от този сайт или на части от нея по какъвто и да е начин на компютър, смартфон, таблет или друго възпроизвеждащо устройство,  Потребителят се съгласява с общите условия на сайта, както и дава изричното си съгласие собственикът на сайта да събира, предоставя и обработва в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаното с него законодателство личните данни на потребителя с цел ефективно осъществяване на желаните от Потребителя услуги.

4. Копирането, пресъздаването, обработването, преработване, изменение, качването на други сайтове, както и всякакъв друг вид използване на текст и/или изображение и/или на части от тях, намиращи се на която и да е страница от сайта, представлява нарушение на авторското право!

5. Всеки Потребител, който желае да ползва предоставяна от собственика на сайта услуга, сключва договор за правна помощ с адвоката, в който се договаря индивидуално адвокатското възнагражение за вида предоставяща се услуга. 

6. Потребителят носи пълната отговорност за верността на данните за контакт със същия. Ако Потребителят е предоставил грешни данни (особено що се отнася до e-mail адрес), Konsult.BG не носи отговорност за неполучени отговори на запитвания чрез бланката на сайта.