Авг 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 172

Няколко юридически въпроса относно фактическата раздяла между съпрузи

Дългата фактическа раздяла не може да се приравни на край на брака ви, т.е. с изтичането на един срок същият да се счита прекратен. Край може да бъде поставен единствено със съдебно решение.

Юни 11

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 952

Действителна продажна цена на недвижим имот

Юни 11

Публикувано в: Актуално

0 2445

Право на ползване

Май 27

Публикувано в: Актуално

0 921

Финансови отчети 2021

Юли 30

Публикувано в: Актуално

0 846

Колекторски фирми и длъжници