Юли 11

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 35

Някои важни аспекти на предварителния договор в една сделка с недвижим имот

Колко важен етап е предварителния договор? Необходимо ли е да е изготвен от адвокат, или може да си послужим с бланка от интернет? Трябва ли задължително да имаме и двата договора - предварителен и окончателен, или може направо да сключим окончателен? По-скъпо ли струва от нотариалния акт?

Май 21

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 276

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?

Когато наемате адвокат „да хвърли едно око“ на договор, всъщност не правите нищо. Първо, защото адвокатът не може да погледне нещо „отгоре-отгоре“, той или чете, или не. Не може да прочете първа страница, без да прочете втора, или обратното.

Май 19

Публикувано в: Актуално

0 357

Новини относно декларацията по чл.264 ДОПК

Решението! Прехвърлителите е да се снабдят с ПИК от НАП и да проверяват на предходния ден преди сделката своите задължения, за да няма изненади и неприятно отлагане или протакане на сделката, което всява напрежение в графика както на нотариуса, така и на останалите участници в сделката (адвокати, страни и др.).

Апр 21

Публикувано в: Актуално

0 253

Покупка на апартамент в строеж, който още не е собственост на прехвърлителя

Обикновено се прекратява предварителния договор, сключен между собственика и първия купувач, като се сключва нов предварителен договор между собственика и втория купувач. До тук е много просто. Само че първият купувач отстъпва правата на втория купувач на определена цена. И тя е винаги по-висока от цената, която първия купувач е заплатил на строителя/собственика.

Фев 09

Публикувано в: Актуално

0 411

За брачния договор и неговите възможности

Брачният договор е удобна форма за уреждане на имуществените отношения между съпрузите по време на брака. Решава въпроса как само единият съпруг да бъде собственик на определена вещ или автомобил, и как да се разпорежда той, без да е необходимо съгласието или присъствието на другия съпруг.

Фев 07

Публикувано в: Актуално

0 502

Споделеното родителство

Проблемът с упражняването на родителските права след развод или раздяла на родителите следва да се решава не само законово, но и като се отчитат спецификите на всеки конкретен случай – възраст и здравословно състояние на членовете на семейството, пол на детето, конкретни нужди, вид работа и заетост на родителите, личностни характеристики на родителите – възпитателски качества, образование, желание за полагане на грижи и т.н.

Фев 06

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 484

Още по въпроса за несеквестируемостта

Когато притежавате само един имот, същият е несеквестируем. Ако ЧСИ предпиеме действия по публична продан на този имот, имате право да обжалвате действията му. Вписването на възбрана не означава, че ЧСИ пристъпва към принудителна продан.

Ное 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 942

Договорът за наем – спокойното ползване на имота

Незаконосъобразно е действието на наемодател, който наказва наемателя си, като сменя бравата. Незаконосъобразно е при сключен договор за наем хазяинът да влиза в жилището под какъвто и да е предлог. Хазяинът е крадец, ако прави това. Можете да се обърнете за съдействие от полицията.

Авг 07

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 837

Данъци при продажба на имот

Не е облагаем доходът от продажба на ЖИЛИЩЕН недвижим имот, ако между датата на покупката и датата на продажбата са минали повече от 3 години.

Юли 21

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 735

ПОКУПКА НА ИМОТ „НА ЗЕЛЕНО“

Виждате един прекрасен архитектурен проект, виждате едни чудесни 3Д снимки, на които вашият имот оживява и грее в зеленина и решавате, че ще купите. Цената е твърде изгодна, не бързате с нанасянето. По-скоро търсите имотът за инвестиция.