Май 19

Публикувано в: Актуално

0 16

Новини относно декларацията по чл.264 ДОПК

Решението! Прехвърлителите е да се снабдят с ПИК от НАП и да проверяват на предходния ден преди сделката своите задължения, за да няма изненади и неприятно отлагане или протакане на сделката, което всява напрежение в графика както на нотариуса, така и на останалите участници в сделката (адвокати, страни и др.).

Апр 21

Публикувано в: Актуално

0 116

Покупка на апартамент в строеж, който още не е собственост на прехвърлителя

Обикновено се прекратява предварителния договор, сключен между собственика и първия купувач, като се сключва нов предварителен договор между собственика и втория купувач. До тук е много просто. Само че първият купувач отстъпва правата на втория купувач на определена цена. И тя е винаги по-висока от цената, която първия купувач е заплатил на строителя/собственика.

Фев 09

Публикувано в: Актуално

0 272

За брачния договор и неговите възможности

Брачният договор е удобна форма за уреждане на имуществените отношения между съпрузите по време на брака. Решава въпроса как само единият съпруг да бъде собственик на определена вещ или автомобил, и как да се разпорежда той, без да е необходимо съгласието или присъствието на другия съпруг.

Фев 07

Публикувано в: Актуално

0 370

Споделеното родителство

Проблемът с упражняването на родителските права след развод или раздяла на родителите следва да се решава не само законово, но и като се отчитат спецификите на всеки конкретен случай – възраст и здравословно състояние на членовете на семейството, пол на детето, конкретни нужди, вид работа и заетост на родителите, личностни характеристики на родителите – възпитателски качества, образование, желание за полагане на грижи и т.н.

Юли 04

Публикувано в: Актуално

0 592

Имущество на ЕООД. Апорт

Апорт на имот в дружество, за да се отдава под наем, спестяване на ДДС, разходи, приходите минават през фирма, разходи за осигуровки, данъци, ДДС, нотариални такси, изгода

Юли 02

Публикувано в: Актуално

0 693

Отказ от наследство

Как да се освободя от плащане на чужди дългове?

Март 08

Публикувано в: Актуално

0 1041

Наследяване или сделка

Юни 11

Публикувано в: Актуално

0 6853

Право на ползване