Споделеното родителство

Фев 07

Публикувано в: Актуално

433

Споделеното родителство

Един от най-важните въпроси, за които съдът следи с особено внимание по време на брачния процес, е опазване интереса на децата след развода. Законодателството издига във висш обществен интерес, който се ползва с особена закрила, правата на децата. Те са нашето бъдеще, те са най-крехките и беззащитни членове на обществото, неспособни да се грижат за собствените си права, затова законът е поел защитата им дори и от самите им родители.
Какво означава това?

Отношенията между родителите и между родителите и децата трябва да са такива, че децата им да растат спокойно, хармонично и защитено, да получат необходимото и желано от децата образование. Родителите имат не само правото, но и задължението да обичат децата си и да ги възпитават така, че да ги подготвят възможно най-адекватно за предстоящия им самостоятелен живот. Родителите са длъжни да полагат грижи и да осигуряват издръжката на децата, независимо дали могат и имат възможност. В името на детето, например, един несеквестируем имот може да бъде продаден на публична продан за непатени задължения за издръжката му. Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето!

Що се касае до т.нар. “споделено родителство“, което навлиза широко в практиката, има много „за“ и „против“. Децата имат нужда от двамата си родители. В различни етапи от израстването им те са привързани повече към единия родител. Например, децата до 2-3-годишна възраст или често боледуващи, независимо от пола, имат повече нужда от майката. По-нататък в развитието си това положение може да се промени. Момчетата на възраст 12-17 години имат силна нужда да споделят интереси и проблеми с баща си, респ.момичетата – с майка си. При споделеното родителство родителите упражняват родителските си права и задължения по равно – детето може да пребивава през ден, през седмица, през месец при единия родител, след това при другия, като количеството време се разпределя между родителите по равно. Защо това не е добре за детето? Защото неговото усещане за дом се променя. Детето има нужда от стабилност, от здрава основа, за да расте спокойно и щастливо. При споделеното родителство тази здрава основа се разделя на две половини. Възможно е у него да се създаде вътрешно усещане за липса на дом, уют, от там и липса на стабилитет.

От друга страна, така то има възможност да общува еднакво и по равно и с двамата си родители, да изживява пълноценно времето си, прекарано в присъствието на всеки един от тях.

При такова разпределение на родителските права всеки от родителите поема издръжката на детето си, докато същото е при него. Така се решава един огромен проблем – доколко изплатената на другия родител издръжка достига реално до детето, както това се случва при упражняване на родителските права от единия съпруг и заплащане на издръжка от страна на другия.

Проблемът с упражняването на родителските права след развод или раздяла на родителите следва да се решава не само законово, но и като се отчитат спецификите на всеки конкретен случай – възраст и здравословно състояние на членовете на семейството, пол на детето, конкретни нужди, вид работа и заетост на родителите, личностни характеристики на родителите – възпитателски качества, образование, желание за полагане на грижи и т.н. Решението тук следва да бъде една добре изтъкана черга от психология и законодателство, на която децата да стъпват сигурно и с любов към живота.

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?