Проблемът с продължителността на едно дело, заведено в съда

Фев 04

Публикувано в: Българските съдилища

992

Проблемът с продължителността на едно дело, заведено в съда

Вероятно не са малко случаите, в които сте завели дело, но няма насрочване в продължение на няколко месеца. Веднага ще ви кажат от деловодствата, че няма график за съответния период, че съдът е претоварен с дела. Или пък чакате решение по дело повече от законоустановения едномесечен срок. Твърде често се налага отсрочване на съдебни заседания, което прави разглеждането на един казус лукс. Понякога късното разрешаване на един спор обезсмисля заведеното дело, тъй като действителността се е изменила драстично, докато е траело съдебното производство, и страните са загубили интерес от решаването му – например спор за дължимостта на сума пари намира своето разрешение твърде късно – когато длъжникът е станал неплатежоспособен и възможността за изплащане на дълга е сведена до нула.

Безспорно е, че съдебната ни система е доста тромава и в повечето случаи не съотвества адекватно на бързоразвиващите се обществени отношения. Съдилищата са задръстени с дела, които чакат. Съдиите са претоварени и чисто човешки това се отразява и на продукта на техния труд.
По тези причини Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква да разгледа и ако одобри, да придвижи към парламента предложенията за промяна в ГПК (гражданско-процесуалния кодекс). Сред тях е възможността за спестяване на открито съдебно заседание. На съда ще бъде предоставена възможност да прецени необходимостта от провеждане на открито съдебно заседание при т.нар.“прости“ дела. Такива са случаите, в които основно доказателствата са писмени и няма нужда те да бъдат приемани в открито съдебно заседание. Когато те са представени с исковата молба и ответната страна е взела становище в отговора си, няма нужда да се харчи време, за да бъде решен казусът.

Друга промяна е решението по делото да бъде произнесено още в самото съдебно заседание при дела с ниска правна и фактическа сложност. В такъв случай срокът за обжалване ще тече от датата на получаване на съобщението, изхождащо от съда, за връчване на страната на протокола от съответното съдебно заседание.
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?