Няколко юридически въпроса относно фактическата раздяла между съпрузи

Авг 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

1700

Няколко юридически въпроса относно фактическата раздяла между съпрузи

Няколко юридически въпроса относно фактическата раздяла между съпрузи
 
Ако не живеете със съпруга/та си от дълго време, но не сте се развели юридически по ред причини – единият от двамата: е в чужбина или отказва да „даде развод“, при покупка на имот трябва да имате предвид, че той ще стане съпружеска имуществена общност, тъй като за закона вие все още сте съпруг и съпруга. Купен с вашите пари, по време на съвместното ви фактическо съжителство с трето за брака ви лице, възможно е и с негово финансово участие във вашата покупка! Несправедливо е!
Дългата фактическа раздяла не може да се приравни на край на брака ви, т.е. с изтичането на един срок същият да се счита прекратен. Край може да бъде поставен единствено със съдебно решение. Ако все пак сте купили, без да знаете това, пред вас остават няколко пътя – да заведете дело за този имот, в което да докажете пред съда, че сте във фактическа раздяла от дълго време, още преди покупката на имота, както и че имотът е купен изцяло с ваши средства (хубаво е да имате произход на средствата – било чрез продажба на дарено имущество, което се доказва чрез съответния нотариален акт, било чрез доходи от трудово правоотношение, което се доказва чрез съответния договор с работодател и т.н.). Тези средства следва да са придобити от вас, след като сте се разделили, защото преди това те все още са със статут на общи на семейството доходи.
Ако сте в добри отношения, можете да подпишете заедно със съпруга/та си декларация за разделност. Но това трябва да стане преди да извършите сделката.
Важен момент също е брачният договор. Във всеки един момент по време на действие на брака ви, при добри взаимоотношения, можете да сключите брачен договор, който да уреди цялото ви имущество, придобито до момента по време на брака ви, както и това, което смятате да придобивате след сключване на договора.
Важно е да се спомене и друго обстоятелство - въпреки фактическата раздяла, вие се наследявате взаимно. В такъв случай може да възникне странна съсобственост между „бившия ви съпруг“ и настоящия ви партньор.
Всичко това е добре да се знае, да се предвиди и обмисли, преди да се пристъпи към покупка на имот.
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?