Финансови отчети 2021

Май 27

Публикувано в: Актуално

1879

Финансови отчети 2021

Промените в Закона за счетоводството, които влязоха в сила от 01.01.2021, окончателно наложиха новите по-дълги срокове за публикуване на Годишните Финансови Отчети, каквито бяха приети през 2020 г. поради пандемията COVID-19:

 
  • За всички търговци и юридически лица с нестопанска цел – до 30-ти септември. Тези, които са вписани в Търговския регистър на Агенция по вписвания, публикуват отчетите си чрез Търговския регистър на Агенция по вписвания. За тези, които не са – чрез  икономическо издание или интернет.
 
  • За фирмите без дейност декларациите за липса на дейност за отчетната 2020 г. се публикуват в Търговския регистър към Агенция по вписвания до 30-ти юни, но само ако не е била публикувана такава за предходна година! Ако за първи път през 2020 г. фирмата не е имала дейност, тя е задължена да публикува декларация по образец до 30-ти юни. Това е новост, въведена с цел да се облекчи и улесни функционирането на Търговския регистър.

ВАЖНО!
Ако не сте публикували декларацията си за липса на дейност или отчетите си в сроковете, визирани по-горе, подлежите на глоба! До месец след изтичане на съответния срок за изпълнение на задължението за публикуване Агенция по вписвания подава до НАП списък с търговците, които не са заявили съответното вписване. Глобата на практика е в двоен размер – имуществена санкция за юридическото лице/търговец, което не е изпълнило вменено от закона задължение за публикуване, както и глоба за физическото лице – управител, което носи лична отговорност относно изпълнението на това задължение.
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?