Справки онлайн по изпълнителните дела

Фев 06

Публикувано в: Българските съдилища

997

Справки онлайн по изпълнителните дела

Справките на място по изпълнителни дела отнемат много време. Както на служителите, които следва да обслужват гражданите и адвокатите, да отговарят на въпроси, да представят книжа, така и на самите граждани и адвокати. Нерядко справките отнемат време, налага се дори повторно посещение в кантората на ЧСИ. Ако един адвокат трябва да извърши справки в канторите на няколко ЧСИ, това би могло да отнеме и цял ден, предвид че те се намират на различни адреси. Цялата тази активност е свързано с характерните емоции – едни са разстроени, други са вбесени…

Проблемът би намерил своето разрешение, когато заработи новата централизирана информационна система за изпълнителните производства, която Министерството на правосъдието вече е изградило по проект, финансиран от Европейския социален фонд. За да заработи ефективно тя, всички ЧСИ и ДСИ следва да бъдат задължени да качват ежедневно документите от изпълнителните дела. Това би довело до прозрачност в действията на ЧСИ, до повишаване на защитата на длъжниците по изпълнителните дела чрез максимална актуалност на предприетите срещу тях мерки на процесуална принуда. Поне на теория би трябвало да е така :)
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Покупка на апартамент в строеж, който още не е собственост на прехвърлителя