Имущество на ЕООД. Апорт

Юли 04

Публикувано в: Актуално

848

Имущество на ЕООД. Апорт

Имущество на ЕООД. Апорт
Вие сте физическо лице, което притежава недвижим имот, приходите от който бихте искали да събирате чрез дружество търговец и да плащате данъци като търговец. Вашата търговска дейност ще бъде отдаване под наем на собствен имот. Приходите, които ще реализирате от тази дейност, ще са предимно наемни вноски, плащани от наематели. Разходите по почистване и подръжка на имота ще минават за разход на фирмата. От разликата между двете пера ще се формира вашата печалба, върху която ще заплащате данък печалба.
До тук добре, но как този имот да стане собственост на дружеството ви?
Дали е по-добре да прехвърлите чрез сделка имота върфу дружеството-търговец? Не мисля, че е удачно. Новорегистрираният търговец – фирмата ви - няма имущество, освен капитала, с който е учредено. Ако той е 2 лв., какъвто е законовия минимум, очевидно е невъзможно да купи имота с тези пари. Още повече че вие сте свързани лица – вие като физическо лице и вие като едноличния собственик на дружеството. При сделки между свързани лица законът изисква те да бъдат сключени на пазарна стойност. Какво ще рече това? Пазарната стойност е средната цена, на която се продават и купуват имоти със същите характеристики като вашия в същия отрязък от време. Наблягам на „купуват“, не само на „продават“, защото цената на един имот е сумата, за която е постигнато съгласие между купувача и продавача, а не предложението, което продавачът е отправил публично в интернет пространството към всички потенциални купувачи. Удостоверението за данъчна оценка няма да ви свърши работа, макар и да е необходим документ за прехвърлителната сделка. Ще е нужно да ви бъде изготвена актуална пазарна оценка, която да послужи като цена на имота. Дружеството ви ще трябва да плати тази цена на вас като физическо лице. Но дружеството е новоучредено и няма такава печалба. Това плащане следва да се извърши или със заем от страна на физическото лице – собственик на дружеството или с допълнителни парични вноски от съдружниците, т.е. пак от вас, но дружеството ще е задължено да връща пари. Не е за пренебрегване и стойността на нотариалните такси и разноските за една такава сделка.
По-добрият вариант е да внесете имота в дружеството вместо капитал – т.нар.апорт. Вместо да внасяте пари по банкова сметка, внасяте имот. Процедурата е различна от обикновена продажба, а има и известни предимства откъм такси. Така няма да се налага дружеството да обявява произход на средства за покупката на имота. Няма да се налага дружеството да поема задължения, за да закупи имота.

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?