Корона вирусът COVID-19

Март 21

Публикувано в: Актуално

899

Корона вирусът COVID-19

От 13.03.2020 до 29.03.2020 със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев бе обявено извънредно положение в страната ни предвид епидемията, причинена от Корона вируса. Шега или не, борим се срещу невидим противник. Не можем да знаем реална ли е опасността или зад нея се прикриват други по-важни събития. Ще се заразим ли, ако излезем навън? Маската и ръкавиците пазят ли, доколко и от какво? Въпросите раждат още и още въпроси. Когато все пак се наложи да излезем навън, разминавайки се със случайни минувачи, се гледаме подозрително, пазим се един от друг като от престъпници, защото не знаем къде се крие вирусът. Напрежението е толкова плътно, че можеш да го разрежеш с нож.

Епидемията от COVID-19 обаче не поразява само междуличностните отношения. Неминуемо и категорично това обстоятелство разрушава основите на бизнеса. Светът е изправен пред икономическа криза, резултатите от която тепърва ще се прогнозират. И тук се въпросът е извънредното положение числи ли се към форсмажорните обстоятелства и от какво точно ни освобождава?

Чл.306 от Търговския закон урежда т.нар. непреодолима сила. Това са съвкупност от обстоятелства с извънреден характер, които се пораждат след сключване на договора, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени. Позоваването на форсмажор обаче изисква длъжникът да бъде изряден към датата на обявяването на съответното обстоятелство. С други думи, ако сте изпаднали в забава преди 13.03.2020, нямате право да се освободите от отговорност да изпълните задължението си. Вината изключва непреодолимата сила. Ако дължите сума пари с падеж, който попада в срока на извънредното положение, падежът се удължава с времетраенето на извънредното положение. Обобщено, форсмажорът дава възможност за удължаване на срокове с времето, през което трае това обстоятелство, без да се вменява вина на длъжника за това, без последният да дължи неустойки, лихви и други обезщетения.

Тази ситуация обаче отваря много въпроси – как ще се прилага освобождаването от отговорност? Предвид, че е общоизвестен факт, необходимо ли е изрично писмено или по друг начин да се уведомява кредитора, че няма да получи изпълнение в срока на извънредното положение? Отговорите на тези въпроси могат да се съдържат във вашия договор. Могат да бъдат уредени и със закон. Към днешна дата в Народното събрание се обсъжда текстът на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който  все още не е обнародван.

Следва продължение…
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?