Няколко въпроса за несеквестируемостта

Окт 20

Публикувано в: Актуално

3168

Няколко въпроса за несеквестируемостта

Сложна, но много важна дума! Държавата чрез закон гарантира на всяко физическо лице определен минимум от вещи и пари, с които се предполага, че то може да съществува. Признат и гарантиран от държавата минимум!

Когато осъмнете със запор на банкова сметка, трябва да знаете, че банката не е тази, която определя колко пари можете да изтеглите. Някои банки позволяват да се изтегли сума равна на минималната работна заплата. Банката няма отношение към запора на сумата, тя просто изпълнява нареждане на съдебен изпълнител. Обикновено по банкова сметка получавате трудовото си възнаграждение. Законът, гарантирайки ви несеквестируем доход, осигурява възможност да оперирате свободно със сумите, които се включват в него. Но има важна особеност - докато не уведомите съдебния изпълнител, че по сметката получавате САМО трудово възнаграждение, нито той, нито банката ще ви позволи да ползвате сумата.

Обикновено запорът на банковата сметка се съпровожда и със запор на трудовото ви възнаграждение. Това са два способа за изпълнение върху едно и също вземане. Затова уведомлението е задължително! След като направите уведомление, е необходимо и да поискате запорът на сметката да бъде вдигнат, като остане само този върху трудовото възнаграждение.

Колко са свободните ви пари след удръжките?
В зависимост от размера на нетното трудово възнаграждение (от което вече са приспаднати дължимия данък и осигуровките, които са за сметка на работещото лице), удръжките са различни – една втора, една трета, но от сумата над минималната работна заплата за страната към момента на налагане на запора. Свободните пари зависят и от обстоятелството дали вие издържате ненавършили пълнолетие деца или не. Законът ви гарантира сума в размер на минималната работна заплата и малко над нея, които са несеквестируемият ви доход, т.е. това са парите, които можете да изтеглите и да харчите свободно. Например, ако заплатата ви, респективно пенсията ви,  е чисто 1200 лв. и нямате деца, свободната ви част от нея е 1003,34 лв. Сумата, която подлежи на принудително събиране, е 196,66 лв. Как се изчислява? От заплатата ви в размер на 1200 лв се изваждат удръжките, а от получената сума се изважда и минималната работна заплата - към момента тя е 610 лв. Остава сума в размер на 590 лв. Съгласно закона при този размер на дохода могат да се удържат 1/3 от сумата, ако сте с деца, и ½ ако сте без деца. Съответно съдебният изпълнител има право да удържа и събира не повече от 196,66 лв., ако сте с деца, и 295 лв., ако сте без деца. Ако получавате минималната работна заплата, респективно пенсия, то съдебният изпълнител няма право да ви събира суми чрез принудително изпълнение, тъй като това е минимумът, защитен от закона!

Що се отнася до вещите, които не могат да бъдат отнети, същите са описани в специален списък, приет с Постановление на Министерски съвет № 113 от 26.05.2003 г., измежду които са: вещи за лично потребление: по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери – за мъжете, и поли или панталони,блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли – за жените) и работно облекло; всички детски храни и принадлежности; по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството; един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове; обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене; необходимите уреди за отопление и една печка за готвене; една пералня и един хладилник; един телефонен апарат и един радиоапарат и др.

Добре е да знаете правата си, но най-добре е да ползвате адекватна адвокатска защита навреме!
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?