За винетките...

Фев 07

Публикувано в: Актуално

871

За винетките...

Прокуратурата настоява за отмяна на Тарифата за таксите, събирани от Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като същата била без мотиви, които би трябвало да са налице при внасянето на проекта за нея и да са публикувани на сайта на Министерския съвет, който я одобрява с постановление. Нарушен бил принципът, залегнал в чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, според който „В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица“. Според прокуратурата било допуснато нарушение и на чл. 28, ал. 4 от същия закон, според който проектите на нормативни актове, към които няма мотиви или доклад, не се обсъждат от компетентния орган.

Делото във Върховен административен съд е насрочено за 14.04.2020 г.

Повод за радост от страна на гражданите не би трябвало да има, тъй като тези процедурни разправии едва ли ще доведат до намаляне на цената на винетки. Дори и да се спази задължителното по закон условие да се проведат консултации с граждани и юридически лица, дори и да приемем, че гражданите и юридическите лица ще са представени от правилните хора, скептицизмът относно крайния резултат е повече от ясен.
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?