Действителна продажна цена на недвижим имот

Юни 11

Публикувано в: Въпроси и отговори

2564

Действителна продажна цена на недвижим имот

Най-просто казано, това е цената, на която купувате имота. Но всъщност нещата не са така прости…

Продажната цена, на която реално купувате, често се разминава от тази, която фигурира в нотариалния акт. Защо това е така? Има ли опасност за купувача? Като всяко нещо, и тук има поне две страни, поне два противоположни интереса, чиято защита целим да осигурим:

Ако вие сте купувач – от една страна, искате да платите по-малко разноски по сделката. От друга страна, желаете да получите максимална сигурност по отношение на вложението си. Разбира се, всеки казус е специфичен и има своето специфично разрешение. Ако вашите доходи са с доказан произход (осигурени сте на реално получаваната от вас сума; продали сте друго недвижимо имущество; платили сте дивидент след разпределение на печалба като съдружник в търговско дружество; доходите ви са от източник извън пределите на България и пр.), за вас не съществува пречка да извършете сделка на действителна цена. По този начин получавате максимална защита в случай на евикция – съдебно отстраняване от имота. Да, има и такива случаи! Ако по някакви причини вашата сделка бъде развалена и съдът ви отстрани от имота, вашият продавач дължи връщане на цената, която е получил според отменения от съда нотариален акт. В този случай е добре в него да фигурира действителната продажна цена, която сте дали на продавача, или да наемете адвокат специалист в бранша. Ако адвокатът ви прецени за удачно, бихте могли да рискувате и да впишете в акта по-ниската цена, за да можете да спестите разноски.

Ако вие сте продавач, вашата действителна цена зависи от няколко фактора – цената, на която вие сте придобили имота, времето, което е минало от покупката ви до продажбата на купувача, желанието ви да купите друг имот с парите от настоящата сделка или пък необходимост да погасите свой или чужд дълг и др. Всяко от тези основания или комбинацията от фактори определят спецификата на съответната сделка и нейната стойност. Най-общо казано, за вас като продавач е най-добре сделката да бъде изповядана на действителната стойност на имота, тъй като при последваща покупка продавачът ще има доказан произход на парите си. Това не е добре, ако вие сте закупили имота на по-ниска цена, а го продавате на реална пазарна стойност. Формира се едно положително салдо, което в някои случаи подлежи на данъчно облагане.
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?