Фирми без дейност

Яну 22

Публикувано в: НАП

887

Фирми без дейност

Фирмите без дейност не подават данъчни декларации в НАП. Подава се само декларация по чл.38 от ЗСч в НСИ, след което същата се публикува в Търговския регистър. Всеки търговец (с изключение на ЕТ), който не е извършвал търговска дейност през годината, не подава данъчна декларация в НАП! Подава се само в Националния статистически институт декларация по чл.38 от Закона за счетоводството, че не е извършвал дейност през изминалата календарна година. Срокът за това е до 31-ви Март на годината, следваща годината, за която се декларира съответното обстоятелство.  Цитираната декларация също така трябва да се публикува в Търговския регистър по партида на търговеца. За това публикуване такси към Търговския регистър не се дължат!

Според последните изменения на Закона за счетоводството през 2020 г. за последен път ще се обявяват в Търговския регистър декларациите по чл.38 от Закона за счетоводството за липса на дейност през изминалата година, ако такава е била публикувана за предходната година. Ако за първи път декларирате такова обстоятелство, декларацията се дължи! Изменението е логично – от една страна, Търговския регистър се зарива с бумаги ежегодно, не смогва да впише всичко навреме, от друга страна, безсмислено е всяка година да се публикува едно и също. Ако една фирма, която не е работила години наред, започне да извършва дейност – то тя следва да подаде годишен финансов отчет. В зависимост от липсата на декларация за липса на дейност по партидата на даден търговец, респ. наличие на публикуван финансов отчет, веднага става ясно за всеки заинтересован, че търговецът извършва дейност.

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Някои важни аспекти на предварителния договор в една сделка с недвижим имот