Вземане на решение в дружество с ограничена отговорност

Фев 14

Публикувано в: Въпроси и отговори

1547

Вземане на решение в дружество с ограничена отговорност

В: Предстои регистрация на дружество с ограничена отговорност с трима съдружници, 50% от капитала притежава единия от тях, останалите - по 25%. Има ли повече права съдружникът с 50% дялово участие от останалите двама съдружници? Как ще се вземат решения за продажба на имот на ООД?

О: В ООД най-важен е дружественият договор! Той урежда отношенията между съдружниците, в това число и вземането на решения по важни въпроси. За целта се провежда общо събрание с участие на съдружниците. Общото събрание е органът, който е компетентен да реши въпроси от рода на придобиване или разпореждане с недвижими имоти, поемане на задължения, избор на управител и др. 

Конкретно - Търговският закон урежда вземането на решение за продажбата на имоти на ООД по следния начин - решението за това, както и за поемане на задължения, кредити, се взема от общото събрание с мнозинство повече от половината, т.е. 51% от всички съдружници. В този смисъл съдружникът с 50% дялово участие не може сам да вземе решение за това, нужен му е поне още 1%. В дружествения договор обаче това положение може да бъде уредено по друг начин, различен от законовия - например, такива решения да се взимат с единодушие. Много важно е да прочетете изготвения договор, преди да го подпишете. Или по-добре да го прочете адвокат и да ви обясни какво точно е написано :)

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Някои важни аспекти на предварителния договор в една сделка с недвижим имот