• Вашият съветник за сделки с имоти в Пловдив
    Адвокат Таня Дабижева
  • Имотът не е просто сграда, това е вашият дом
    АДВОКАТ ТАНЯ ДАБИЖЕВА

Опит и познания, бърза реакция и коректност!

Консултации и услуги при покупко-продажба на недвижимо имущество, сделки с банки и кредитни институции

   Таня Дабижева е дългогодишен адвокат-консултант с доказан професионализъм в сделките с недвижими имоти, включително с ипотеки и бързи кредити. Ще получите адекватен съвет при проверка на документи за покупка на имот, както и ценни съвети при продажба на имот. И за двете страни по една сделка има крайъгълни камъчета, които е добре да бъдат избегнати, за да се осигури максимална сигурност като на продавача, така и на купувача.

   Когато купувате недвижим имот с кредит от банка, не е добре да разчитате единствено на факта, че банката има юрист! Той, разбира се, следи и за Вашите интереси, но само доколкото те се покриват с тези на банката кредитор. Потърсете съвет дори преди да изберете банка, ще си спестите много неприятности от "дребните шрифтове"!

   Когато купувате имот чрез посредник, не разчитайте на брокера за юридически съвети, нито пък на предложените от него "готови" бланки. Всеки казус има своята специфика, за която е необходима квалифицирана адвокатска помощ. Ако решите, че ви е необходим бърз потребителски кредит, не се доверявайте на първата кредитна институция, която ви попадне пред очите. Бързината е лош съветник! Проучете условията на поне три кредитни институции и се посъветвайте с адвокат, преди да подпишете документите им.

 
   От 2000 г. адвокат Таня Дабижева специализира в областта на сделките с недвижимите имоти (покупко-продажби, дарения, учредяване на ограничени вещни права, ипотеки и др.). По време на обучението си в ПУ "Паисий Хилендарски" работи като брокер в агенция за недвижими имоти, което й дава ценни познания за проблемите около самите сделките и техните решения. Директният контакт с клиентите през тези години е помогнал за изграждането на убеждението, че индивидуалният подход към всяка сделка, както и предварителната консултация преди самата покупка или продажба на имот са изключително важни за доверието между адвокат и клиент, както и за избягването на евентуални проблеми, касаещи правния статут на конкретния недвижим имот.

   През последните 6 години голям дял от дейността на пловдивския адвокат заемат потребителските кредити - от отпускането на заема до защитата на длъжника или кредитора в съдебната зала. Голяма част от клиентите не са информирани добре за правата и задълженията при получаване на кредити, а важните неща често са завоалирани сред множеството членове и алинеи в общите условия и договорите на кредитните институции, така че за клиентите е от изключителна важност да се консултират със специализиран адвокат, който да им разясни всички подробности по отпускането и обслужването на кредита.
   Адвокат Дабижева е доказала във времето основните опорни точки в подхода си към клиента - честност и съчувствие. Винаги знаете какво и колко дължите в самото начало. Без изненади!

   Когато купувате имот, съветва тя, обърнете се към квалифициран адвокат! Не разчитайте на това, че имате брокер - неговата помощ се изразява във връзката между продавач и купувач. Останалото е работа на адвокат! В повечето случаи брокерите са много услужливи, предоставят проекти на договори, дори уговарят сделки с нотариус. Но! За вас, купувачи, е от изключителна важност имотът ви да бъде проверен коректно и обстойно от адвокат с опит

   Когато учредявате фирма, посъветвайте се с адвокат. Споделете му в подробности каква ще бъде дейността, за да получите най-точен отговор още от самото начало. Не пренебрегвайте и съветите на счетоводителя. 

Имате нужда от помощ?

Сфери на дейност

 

СДЕЛКИ С ИМОТИ

Като дългогодишен консултант в сферата на сделките с имоти, адвокат Таня Дабижева може да ви даде ценни съвети при закупуване на жилище.
Купувайки имот, вие избирате Домът на вашето семейство - мястото, където ще създадете и отгледате децата си, мястото, което ще ви очаква, за да ви прегърне с топлината си след напрегнатия ден. Затова покупката на този дом е добре да бъде предварително обмислена и изследвана.
Ако сте млади родители, избирайте жилище в район с повече паркове и зелени площи. Имайте предвид, че е много удобно за вас домът ви да е в близост до детска градина и училище, а сградата да достъпна за детска количка, колело - да е снабдена с рампа, с асансьор. 
Ако сте избрали уединението и домът е вашето място за отмора, е добре да се ориентирате към по-тихи райони, сгради с по-малко апартаменти, далече от училища, площадки за игра, големи булеварди и магазини.
Ако спестяванията ви не са достатъчни, ще се наложи да ползвате заемни средства - жилищно кредитиране от банки и други финансови институции. Снабдете се с необходимата документация - вземете копия от договорите и всички съпътстващи ги документи (декларации, писмени съгласия, споразумения и др.) и отделете достатъчно време, за да се запознаете със съдържанието им. Ако не разбирате клаузите, ако имате съмнения, ако нещо ви притеснява, не се колебайте да се обърнете към компетентен адвокат - това ще ви спести средства!

 

ИПОТЕКИ

Ипотека може да се учреди в няколко случая - когато не ви достигат средства за закупуване на имота и вие ги получавате от банка или друга кредитна институция. Имотът, който ще купите, ще послужи за обезпечение на предоставената ви сума пари. Другият случай е, когато купувате имот, но средствата за него са осигурени от банка или друга кредитна институция чрез учредяване на ипотека върху друг недвижим имот - ваша или чужда собственост.
При учредяване на ипотека е важно да се знаят основните параметри на сделката - размерът на месечна вноска, случаите, в които кредитът става предсрочно изискуем, начините, по които следва да бъдете уведомени за това. И тук е много важно да подберете внимателно както имота, така и финансовата институция, за да не се окажете без имот.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА. ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАНИ ДРУЖЕСТВА

Тук можете да получите полезен съвет каква е най-удачната правно-организационна форма за вашата дейност, както и бъдещите й данъчни и осигурителни задължения. Регистрацията става бързо, получавате готова фирма на следващия ден. 
Добре е да знаете, че можете да поискате доброволна ДДС-регистрация още със самата регистрация в Търговския регистър. 
Регистрацията на търговец е само началото. Можете да регистрирате фирма и да не стартирате веднага дейността. Имате право да промените всички елементи на дружеството си освен ЕИК (бившия булстат) - името, съдружниците, управителят, седалището и адреса на управление, предмета на дейност, капитала. Управителят може да е трето за дружеството лице, с други думи да не е съдружник. 
След регистрацията на един търговец възниква задължение за ежегодно публикуване на годишни финансови отчети, ако търговецът ви извършва дейност. Ако не извършва дейност, не подавате нищо друго освен декларация за липса на дейност по чл.38 от Закона за счетоводството в НСИ и публикувате същата в Търговския регистър. Не е нужно да чакате по опашки, тук става бързо и лесно. Не отнема повече от 3 минути.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

И тук е много важно да получите пълна информация за избрания от вас кредит, както и достатъчна яснота по отношение на най-важните моменти в договора ви за кредит - размер на лихвата, крайният срок за връщане на сумата, други разходи, свързани с кредита. Не е никак за пренебрегване и коя е избраната от вас кредитна институция, какъв е нейният имидж, коректни ли са служителите й, по какъв начин ще изплащате месечните си вноски - на ръка срещу разписка или по банков път. 
Преди да подпишете документите, уверете се, че всички клаузи от документацията, която следва да подпишете, са достатъчно ясни за вас и не будят съмнение или многозначност. Ако не можете да се справите сами, обърнете се за съвет към опитен адвокат. Поканете го да присъства заедно с вас при подписването на документите - така ще имате спокойствие и сигурност. 

 

ДОГОВОРИ

Договорите са доброволен начин за уреждане на всякакъв тип взаимоотношения. Навсякъде в обществения живот се налага сключване на договори от всякакъв тип. Когато си купувате телефон, вие сключвате договор с мобилен оператор. Когато си наемате жилище, сключвате договор за наем, а често и съпътстващите го договори с експлоатационните дружества - ВиК, EVN. Когато ви наемат на работа, сключвате договор с работодателя си. 
И тук, както вече е казано неведнъж, за ваше добро е да изчетете докрай целия предоставен ви документ, както и приложенията към него. За вас трябва да е ясно кога можете да прекратите действието му и дали дължите неустойки и обезщетения. Грижете се за вашите права предварително - настоявайте за изменение на договора, ако сметнете, че някоя от клаузите му ви ощетява. След подписването му възможността да се погрижите за правата си и да влияете върху съдържанието му се свежда до нула.

 

БРАЧНИ ДОГОВОРИ

От 01.октомври 2009 влезе в сила новия Семеен кодекс, който урежда три вида режим на имуществени отношения между съпрузите:
- законов режим на общност – прилага се, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени;
- законов режим на разделност - означава, че правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.
- трети вид – договорен режим означава, че лицата които встъпват в брак, могат да уредят имуществените си отношения помежду си с брачен договор.

Що е брачен договор? Брачният договор е договор между съпрузи по повод имущество. Съпрузите не са длъжни да сключват този договор. Ако няма такъв, то отношенията им се уреждат по правилата на Семейния кодекс. Брачният договор урежда само и единствено имуществото на съпрузите и отношенията между съпрузите по повод това имущество. Под „имущество” следва да се разбира не само активът му - движими вещи, недвижими имоти, авоари по банкови сметки, спестовни влогове, депозити, но и неговия пасив – кредити, заеми и други задължения. Предмет на уреждане в брачен договор може да бъде имущество, придобито преди сключване на брака, придобито по време на вече сключен брак, както и имущество, което предстои да се придобива след датата на сключване на брачния договор. Чрез брачния договор могат да се прехвърлят вещи или имоти от единия съпруг на другия, могат да се учредяват ограничени вещни права (право на строеж, право на ползване и др.) от единия съпруг на другия. Част от съдържанието на брачния договор може да бъде начинът на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище. В брачния договор могат да се уговорят и начините на участието на страните в разходите и задълженията на семейството, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, издръжката на децата от брака и др.

Кой може да сключи брачен договор? Той може да бъде сключен както от съпрузи, така и от встъпващите в брак. Във втория случай договорът ще прояви действие от момента на сключването на брака.
Каква е формата на договора? Брачният договор се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания.

Как се прекратява, изменя брачния договор? Брачният договор може да се прекратява по взаимно съгласие, да се изменя, като се сключи нов договор отново в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Той може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на правните принципи на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично. Развалянето има действие само за в бъдеще. Брачният договор се прекратява независимо от волята на страните с прекратяването на брака с изключение на клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ

Ежегодно всички търговски дружества, които имат дейност, са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети в Търговския регистър до 30.юни за предходната финансова година. Когато дадено дружество не е извършвало търговска дейност през отчетния период, същото подава декларация до 31.март на следващата година. И в двата случая в Търговския регистър към Агенцията по вписвания се натрупват много хора и дейността се затруднява - опашките са големи, а чакането е неприятно.
Вместо да се редите на опашките в Агенцията, можете да поверите цялата документация и действия по входиране на преписката Ви в Търговския регистър на адвокат. Сумата, която ще заплатите, не е по-висока от тази, която изисква Търговския регистър. Посещението ще ви отнене не повече от 5 минути.

 

СТРОИТЕЛСТВО

При покупка на имот в строеж трябва да отбележим няколко важни акцента - кога плащате цената и кога придобивате собствеността. На най-изгодна цена можете да се зарадвате в случаите на покупка "на зелено". Но това е и най-рисковата сделка. Не виждате имота реално, а само на снимка, проект или скица. Нямате представа от разположението на стаите, от качеството на строителството, от коректността на строителя.
Най-добрия за вас случай е заплащането на капаро или аванс, което обикновено е около 10%, а останалата част от сумата - при придобиване на собствеността. Ключов момент е кога точно ставате собственици, ще изчакате ли сградата да бъде построена или ще придобиете правата по-рано. Ако платите цената на по-ранен етап, рискувате, защото, ако строителството не ви харесва като качество, нямате средство, с което да принудите строителя да поправи недостатъците (ако те са поправими). 
Когато такъв имот бъде закупен чрез средства, предоставени чрез кредит от банка или друга финансова институция, можете да се окажете в хипотеза да останете без имот, но да продължите да плащате кредита. 
За такива сделки е необходимо добре да проучите строителната фирма, на която ще доверите инвестицията си, както и документацията относно правата, които същата има по отношение на имота, който възнамерява да построи. 

 

ПРОБЛЕМИ С ЧСИ

Ако сте длъжник, добре е да се посъветвате с адвокат, за да организирате най-адекватно защитата си пред ЧСИ (частен съдебен изпълнител). Особено, когато се касае за възбранени недвижими имоти! Той ще ви разясни правата ви, ще ви покаже пътища за решение на проблемите, както и най-благоприятният за вас изход.
Ако сте кредитор, имате нужда от избор на адекватен способ за принудително изпълнение спрямо вашия длъжник, така че най-сигурно и бързо да съберете парите си.
Ако купувате имот, обявен на публична продан, ви е необходим адвокат, който да изследва всички възможни тежести, свързани с този имот, така че вашата покупка да е сигурна и да нямате последващи проблеми.

Последни новини от нашия блог! Следвайте ни, за да бъдете информирани за

Всичко най-интересно в сферата на законите!

Май 21

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 93

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?

Когато наемате адвокат „да хвърли едно око“ на договор, всъщност не правите нищо. Първо, защото адвокатът не може да погледне нещо „отгоре-отгоре“, той или чете, или не. Не може да прочете първа страница, без да прочете втора, или обратното.

Май 19

Публикувано в: Актуално

0 130

Новини относно декларацията по чл.264 ДОПК

Решението! Прехвърлителите е да се снабдят с ПИК от НАП и да проверяват на предходния ден преди сделката своите задължения, за да няма изненади и неприятно отлагане или протакане на сделката, което всява напрежение в графика както на нотариуса, така и на останалите участници в сделката (адвокати, страни и др.).

Апр 21

Публикувано в: Актуално

0 181

Покупка на апартамент в строеж, който още не е собственост на прехвърлителя

Обикновено се прекратява предварителния договор, сключен между собственика и първия купувач, като се сключва нов предварителен договор между собственика и втория купувач. До тук е много просто. Само че първият купувач отстъпва правата на втория купувач на определена цена. И тя е винаги по-висока от цената, която първия купувач е заплатил на строителя/собственика.

Фев 09

Публикувано в: Актуално

0 337

За брачния договор и неговите възможности

Брачният договор е удобна форма за уреждане на имуществените отношения между съпрузите по време на брака. Решава въпроса как само единият съпруг да бъде собственик на определена вещ или автомобил, и как да се разпорежда той, без да е необходимо съгласието или присъствието на другия съпруг.

Фев 07

Публикувано в: Актуално

0 433

Споделеното родителство

Проблемът с упражняването на родителските права след развод или раздяла на родителите следва да се решава не само законово, но и като се отчитат спецификите на всеки конкретен случай – възраст и здравословно състояние на членовете на семейството, пол на детето, конкретни нужди, вид работа и заетост на родителите, личностни характеристики на родителите – възпитателски качества, образование, желание за полагане на грижи и т.н.

Фев 06

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 402

Още по въпроса за несеквестируемостта

Когато притежавате само един имот, същият е несеквестируем. Ако ЧСИ предпиеме действия по публична продан на този имот, имате право да обжалвате действията му. Вписването на възбрана не означава, че ЧСИ пристъпва към принудителна продан.

Ное 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 848

Договорът за наем – спокойното ползване на имота

Незаконосъобразно е действието на наемодател, който наказва наемателя си, като сменя бравата. Незаконосъобразно е при сключен договор за наем хазяинът да влиза в жилището под какъвто и да е предлог. Хазяинът е крадец, ако прави това. Можете да се обърнете за съдействие от полицията.

Авг 07

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 765

Данъци при продажба на имот

Не е облагаем доходът от продажба на ЖИЛИЩЕН недвижим имот, ако между датата на покупката и датата на продажбата са минали повече от 3 години.

Юли 21

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 674

ПОКУПКА НА ИМОТ „НА ЗЕЛЕНО“

Виждате един прекрасен архитектурен проект, виждате едни чудесни 3Д снимки, на които вашият имот оживява и грее в зеленина и решавате, че ще купите. Цената е твърде изгодна, не бързате с нанасянето. По-скоро търсите имотът за инвестиция.

Юли 07

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 868

Предаване на владението на имота

Защо в нотариалния акт задължително се вписва кога ще се предаде владението на имота? Какво точно представлява това владение? Кой го предава? Какво е значението на този факт?

Юли 05

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 697

Кое определя тежестта на една сделка с недвижими имоти?

Съществуват доста проблеми при осъществяването на една сделка с недвижими имоти, които могат да се разделят в две големи групи - личният елемент (кой е човекът, който ви продава, кой е вашият купувач), документалният (имате имот от дълги години, но липсват документи, или имате документи, но цифрите по тях не съвпадат едни с други).

Юли 04

Публикувано в: Актуално

0 849

Имущество на ЕООД. Апорт

Апорт на имот в дружество, за да се отдава под наем, спестяване на ДДС, разходи, приходите минават през фирма, разходи за осигуровки, данъци, ДДС, нотариални такси, изгода

Юли 02

Публикувано в: Актуално

0 854

Отказ от наследство

Как да се освободя от плащане на чужди дългове?

Март 08

Публикувано в: Актуално

0 1132

Наследяване или сделка

Авг 10

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 1701

Няколко юридически въпроса относно фактическата раздяла между съпрузи

Дългата фактическа раздяла не може да се приравни на край на брака ви, т.е. с изтичането на един срок същият да се счита прекратен. Край може да бъде поставен единствено със съдебно решение.

Юни 24

Публикувано в: Актуално

0 1345

Проверка за тежести се извършва от адвокат

Юни 11

Публикувано в: Въпроси и отговори

0 2564

Действителна продажна цена на недвижим имот

Юни 11

Публикувано в: Актуално

0 7195

Право на ползване

Май 27

Публикувано в: Актуално

0 1879

Финансови отчети 2021

Сделки с имоти

Контакти

На посочените телефон и електронна поща можете да зададете Вашите въпроси и да получите търсените отговори. Не се колебайте! Спокойствието е лукс! Осигурете си го сега!
Телефон : +359 886 00 76 31
Email : tanja_d@abv.bg
Адрес : гр. Пловдив, 4003
ул.Порто Лагос № 47
етаж 4
офис 16